Wij nemen afscheid van onze lezers

Beste lezers, de volledige redactie van KorfbalKrant heeft besloten om per direct te stoppen met KorfbalKrant. Directe aanleiding om tot dit besluit te komen is een onverkwikkelijke zaak van auteursrechten op foto's.

Op 30 mei kregen we een claim van de firma Permission Machine om auteursrechten te betalen. Deze firma treed op in naam van het persagentschap Belga dat drie foto's vond in onze archieven (eigenlijk 2,5 want er was er ook eentje bij van een uitgeknipte beker). We werden verzocht om direct per foto 212 euro te betalen en dan mochten we de foto's nog 1 jaar gebruiken. Er werden ook nog 53 euro dossierkosten aangerekend om tot een som van 689 euro te komen.

De gebruikte foto's werden gebruikt om een aantal artikels te stofferen - via Google Images werden de foto's gevonden en gebruikt. Nergens was te bespeuren dat dit met "Copyright Belga" op het internet was gekomen. Deze drie foto's zijn slechts het tipje van de ijsberg; de afgelopen jaren gebruikte we meer dan 5.000 foto's op onze website, het behoorlijk aantal daarvan werden via dezelfde weg gevonden en gebruikt.

De redactie stelt uitdrukkelijk dat het zich niet wil wagen in mogelijke nieuwe claims gekoppeld aan uitputtende rechtszaken waar kleine vzw's als de onze sowieso aan ten onder gaan. Deze redactie van enkel vrijwilligers wil zich in geen geval meer linken aan een vzw die in feite geen toekomstmogelijkheden meer heeft. Belga heeft er voor gezorgd dat de "fun" er af is. Het ganse KorfbalKrant webarchief werd dan ook verwijderd. Ook de bijhorende vzw van KorfbalKrant zal opgedoekt worden.

Spijtig voor onzen duizenden lezers en vooral voor onze sympathisanten die met de KorfbalKrant wakker werden en gingen slapen. We beseffen dat KorfbalKrant een begrip is geworden in de Belgische korfbalwereld - zeer vaak bejubbeld maar evenzeer regelmatig bekritiseerd. Dat laatste zorgde vaak voor frustraties bij de redactie, maar zoals het spreekwoord zegt: "hoge bomen vangen veel wind". We deden ook regelmatig een oproep voor een uitbreiding van de redactie, maar tevergeefs - clubmensen stuurden wel graag hun verslagen of oproepen door maar toetreden tot de redactie om te schrijven over andere clubs dan de hunne werd niet gedaan. We hopen alsnog dat anderen de plaats van KorfbalKrant zullen innemen, want er blijft nood aan een medium met dezelfde positieve doestellingen als KorfbalKrant!

Er zal een restitutie van gelden gebeuren aan onze sponsors, dit in functie van de nog lopende periode van de overeenkomst. Indien er nog geld overblijft van onze karige vzw-spaarpot zal het gestort worden aan "Vrienden van Korfbal vzw".

Het ga jullie goed,

Ludo, Guy, Willy, Stefan